Arvot

Suonenjoen Vasama Pesäpallo Arvot


Yhteisöllisyys ja avoimuus
Yhteisöllisyys ja avoimuus muodostuvat vuorovaikutuksesta,
yhdessä olemisesta ja – tekemisestä. Ketään ei jätetä
ulkopuolelle ja kaikki osallistuvat toimintaan voimavarojensa
mukaan.


Tasapuolisuus
Kohtaamme henkilöt yksilöinä ja kohtelemme heitä tasaarvoisesti.
Kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet tulla
toimintaan mukaan.
Kunnioitamme toisiamme, vastustajien pelaajia sekä
tuomareita. Kunnioitamme lajia, pesäpalloperinteitä sekä
muita ihmisiä ja ympäristöä. Osoitamme kunnioituksemme
käytöksellämme sekä sillä, miten puhumme toisille.
Mahdollisuus kaikille halukkaille, kiinnostuneille harrastaa ja
pelata pesäpalloa Suonenjoella. Kustannukset eivät saa nousta
esteeksi kenenkään harrastamiselle.


Monimuotoisuus
Monimuotoisuus on vahvuutemme. Harjoittelemme ja
pelaamme sekaryhmissä, joissa on monen ikäisiä lapsia ja
nuoria. Tämä opettaa lapsia ottamaan toiset huomioon,
olemaan esimerkkinä, ottamaan mallia sekä toimimaan eriikäisten
pelikavereiden kanssa. Uskomme, että näin toimien
pystymme antamaan lapsille ja nuorille myös eväitä elämään.


Liikunnallinen ja terve elämä
Kannustamme toiminnassamme terveelliseen elämään, jonka
perustana ovat ruoka, uni ja liikunta, sekä monipuoliseen
liikuntaan lajista riippumatta. Lisäksi haluamme edes auttaa
liikunnan säilymistä osana elämää myös tulevaisuudessa.
Koulunkäynti ei saa kärsiä harrastamisesta.

 

luotu 03/2023